Baletní terminologie

 

A

Adagio - Termín odvozený od hudebního výrazu adagio. Znamená lehce, volně. Jde o pomalé, ladné pohyby.

Air, en l' - Ve vzduchu. Když je pracující noha ve vzduchu. Např. rond de jambe en l'air.

Allegro - Termín odvozený z italského hudebního názvu, který znamená rychle, živě. Živé pohyby.

Alongé - Natažený nebo napnutý.

Arabeska (arabesque) - Póza na jedné noze, kdy druhá noha je zanožená a tvoří s tělem ladnou křivku.

Arriére, en - Dozadu. Tanečník provádí krok směrem od publika.

Assemblé - Spojený. Skok, při kterém se nohy před dopadem do páté pozice spojí.

Attitude - Póza na jedné noze s druhou nohou přednoženou nebo zanoženou a pokrčenou v koleni.

Avant, en - Dopředu. Tanečník provádí krok směrem k publiku.

B

Ballon - Skok. Správně, pružně provedený skok.

Ballonné - Skok, při kterém tanečník dopadne na jednu nohu v demi-plié s pracující nohou sur le cou de pied.

Battement - Úder. Rychlé pokrčení nebo natažení nohy. Existuje mnoho druhů battement, velkých i malých.

Battement développé - Rozsáhlý, rozvinutý pohyb. Z páté pozice se pracující noha zvedá podél stojné, přes cou de pied, přes retiré (pracující noha u kolena stojné) a poté se otevře, napne dopředu (en avant), do strany (á la seconde) či dozadu (en arriére), končí ve vzduchu, dle stupně pokročilosti v různé výšce :)).

Battement fondu - Plynulý, táhlý pohyb, při kterém se nejprve stojná noha pokrčí do demi-plié a pracující (taktéž pokrčená) se přiloží na cou de pied, poté se obě nohy začnou současně, plynule narovnávat. Pracující noha jde dopředu, do strany či dozadu, končí ve vzduchu (opět dle stupně pokročilosti v různé výšce).

Battement frappé - Energický pohyb pracující nohou z cou de pied do nízkého natažení dopředu, do strany nebo dozadu.

Battement tendu - Pohyb, při kterém se pracujicí noha sune po podložce až do propnutí nártu.

Battement tendu jeté - Pohyb, při kterém se pracující noha "vyhodí" do vzduchu, nízko nad podložku.

Batterie - Úder. Pohyb, při kterém o sebe nohy ve vzduchu udeří. Existuje množství druhů.

Bod 1 - 8 - Pomyslné body v prostoru, kam se tanečník dívá, či má natočený trup apod. Když se postavíme čelem k divákům (tzv. en face), před námi je bod 1, 45° šikmo vpravo je bod 2, po naší pravici bod 3, šikmo vpravo dozadu bod 4, přímo za námi bod 5, šikmo vlevo dozadu bod 6, přímo vlevo bod 7 a šikmo vlevo dopředu bod 8.

Bras - Paže.

C

Changement de pieds - Výměna nohou. Malý nebo velký skok, při kterém se ve vzduchu změní pozice nohou.

Choreologie - Záznam baletu formou notace.

Cou de pied - Krk chodidla. Pozice nohou, kdy je pracující noha opřena u kotníku nebo kolem kotníku stojné nohy.

Croisé - Zkřížený. Pozice, kdy trup je mírně otočen a linie nohou se publiku jeví překřížená.

Cvičení na volnosti - Cvičení ve volném prostoru bez opory tyče.

D

Dedans, en - Dovnitř. Pohyb, krok nebo obrat těla směrem ke stojné noze.

Dégagé - Uvolněný. Chodidlo v otevřené pozici s ohnutým nártem.

Dehors, en - Ven. Pohyb, krok nebo obrat těla směřuje od stojné nohy.

Demi-plié - Polodřep. Pozice s napůl pokrčenými koleny.

Demi-pointes - Pološpičky. Tanečnice stojí na bříšcích pod prsty.

Derriére - Za. Pohyb, krok nebo umístění paže nebo nohy za tělo.

Dessous - Pod. Pracující noha se posune za stojnou nohu.

Dessus - Nad. Pracující noha se přemístí před stojnou nohu.

Devant - Před. Pohyb, krok nebo umístění paže nebo nohy před tělo.

Développé - Rozvinutý. Např. battement développé.

E

Ecarté - Oddělit nebo odhodit stranou. Jedna ze základních póz, kdy nohy tanečníka jsou ve druhé pozici, ale trup je úhlopříčně k publiku.

Echappée - Únik. Pohyb, při kterém se obě nohy současně na zemi nebo ve vzduchu přemístí do otevřené pozice.

Effacé - Póza, kdy trup je mírně otočený a linie nohou je otevřená směrem k publiku.

Elévation - Výška. Výška dosažená při skoku.

Enchaînment - Spojení. Řada propojených kroků.

Epaulement - Umístění ramen, hlavy a těla při pohybu, kterým se tanečník lehce otáčí k publiku nebo se od něj odklání.

F

Face, en - Tanečník upírá pohled přímo do publika.

Fermé - Zavřený. Chodidla jsou v zavřené pozici. Např. sissone fermé.

Fondu - Vláčný. Plynulý, vláčný pohyb. Například při battement fondu.

Frappé - Úder. Například při battement frappé.

G

Grand - Velký. Například grand allegro.

Grand allegro - Velké skoky a kroky allegra.

Grand battement - Rychlé a energické "vyhození" nohy do vzduchu. Nejlépe až k hlavě :). Opět dopředu, do strany či dozadu.

Grand échappée - Verze skoku échappée sautée, při kterém jsou nohy otevřené jen v momentě doskoku.

Grand jeté - Velký skok z jedné nohy na druhou, nohy jsou ve vzduchu napnuté.

Grand plié - Pozice s plně pokrčenými koleny.

J

Jambe - Noha.

Jeté - Hozený. Například při battement jeté.

K

Kalafuna - Prášek připravovaný z pryskyřice borovic, kterým si tanečníci natírají špičky tanečních bot proti smekání.

Klasický balet - Tradiční baletní technika. Také balet druhé poloviny 19. století, z něhož se tradiční technika vyvinula.

M

Moderní balet - Baletní styl, který vznikl ve 20. slotetí.

 

O

Ouvert - Otevřený. Nohy jsou v otevřené pozici k publiku.

P

Parterre - Na zemi. Například v rond de jambe parterre.

Pas - Krok/Tanec. Například pas de chat, pas de deux.

Pas couru - Běh. Postup sestávající z různých variant rychlých, drobných krůčků.

Pas de bourrée - Krok z Bourrée. Starofrancouzský tanec, který se stal součástí klasického baletu. Má řadu forem, ale všechny zahrnují několik překročení z jedné nohy na druhou.

Pas de chat - Kočičí krok. Různé variace skoku připomínajícího kočičí krok.

Pas de cheval - Krok koně. Pracující noha se přes cou de pied vysune vpřed, do boku či vzad a pomocí battement tendu se zavře zpět do výchozí pozice.

Pas de deux - Tanec pro dvojici.

Pas glisade - Klouzavý krok provedený buď jako skok, nebo na špičkách.

Penché - Nakloněný. Například při arabesque penchée je noha vysoko zanožená a trup nakloněný kupředu.

Petit - Malý. Například petit battement.

Petit allegro - Malé skoky a kroky z allegra.

Petit battement - Rychlé, drobné údery pracující nohy před nebo za stojnou nohou.

Petit échappée - Jedna z verzí skoku échapée sautée, kdy se nohy otevřou už před dopadem.

Pied - Chodidlo.

Pirueta - Otáčení. Způsob otáčení na jedné noze.

Plié - Pokrčení. Pokrčení jednoho nebo obou kolen.

Port de bras - Práce paží. Pohyb paží různými pozicemi.

Pointe tendue - Natažený. Natažená noha je napnutá tak, že spočívá na zemi jen špičkou palce.

Pointes, sur les - Na špičkách. Vyšvihnutí těla na špičky prstů.

Pozice nohou - První: špičky vytočené do stran, nohy se dotýkají patami.

                       Druhá: špičky vytočené obdobně jako v první pozici, ale nohy mírně rozkročené, paty jsou od sebe cca na délku chodidla.

                       Třetí: nohy vytočené, chodidla překřížená tak, že pata jedné nohy je přibližně v polovině chodidla druhé.

                       Čtvrtá: nohy vytočené a překřížené tak, že jsou v zákrytu, jedna před druhou, je však mezi nimi mezera cca na délku chodidla.

                       Pátá: nohy vytočené, chodidla jsou překřížená a těsně se dotýkají.

Préparation - Příprava. Pohyb, kterým se tanečník připravuje na tanec.

R

Relevé - Zvednutý. Pohyb, kterým se tělo zvedá na špičky nebo demi-pointes.

Relevé lent - Pohyb, kdy se pracující noha ladně a plynule nejprve sune po podložce do propnutí nártu (špička na podložce) a poté dále plynule zvedá do vzduchu.

Retiré - Zdvižený. Špička pracující nohy je zdvižena ze zavřené pozice těsně pod koleno.

Révérence - Úklona. Úklona nebo poklona na konci hodiny nebo představení.

Romantický balet - Baletní styl období romantismu z první poloviny 19. stoleti.

Rond de jambe - Kruh opsaný nohou. Kruhový pohyb nohou. Může být např. rond de jambe parterre - kruh opsaný nohou na zemi, rond de jambe en l'air - kruh opsaný nohou ve vzduchu.

S

Sauté - Skočený. Pohyb je proveden jako skok, napřiklad échappée sautée

Seconde, á la - Do druhé. Je-li noha na zemi nebo ve vzduchu ve druhé pozici.

Simple - Jednoduchý. Napřiklad sissonne simple.

Sissonne - Druh skoku z obou nohou, který může být proveden mnoha způsoby.

Sissonne fermé - Skok z obou nohou, při dopadu se opět nohy spojí, končíme v zavřené pozici.

Sissonne ouvert - Skok z obou nohou, při dopadu jsou nohy v otevřené pozici směrem k publiku.

Sissone simple - Skok z obou nohou s dopadem do cou de pied devant nebo derriére.

Soutenu - S oporou.

Sur - Na. Například sur les pointes.

Sur place - Na místě.

T

Temps levé - Vyšvihnutí. Poskok na jedné noze.

Temps lié - Spojení. Řada plynule spojených pohybů.

Tendu - Natažený. Například při battement tendu.

Tour en l'air - Otočení ve vzduchu.

Tournant, en - Otočení. Krok provedený s otočením.

 

(Zpracováno dle Bussell D., Abeceda baletu)